Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật về Hình sự- Hành chính
Tư vấn pháp luật về Hình sự- Hành chính Luật sư đại diện và bảo vệ quyền lợi cho cá nhân (bị can, bị cáo, nguyên đơn dân sự) tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong các vụ án hình sự;  Luật sư đại diện và bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân (nguyên đơn, bị đơn) trong các vụ án hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước và Tòa án hành chính.
Tư vấn pháp luật về Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ thông tin
Tư vấn pháp luật về Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ thông tin      Tư vấn pháp luật về Bưu chính- Viễn thông và Công nghệ thông tin
-         Tư vấn pháp luật về Bưu chính
-         Tư vấn pháp luật về Viễn thông và Internet
-         Tư vấn pháp luật về CNTT
-         Tư vấn pháp luật về Báo chí, Xuất bản
Tư vấn pháp luật về Đất đai, nhà ở
Tư vấn pháp luật về Đất đai, nhà ở Tư vấn pháp luật về đất đai và các vấn đề pháp lý có liên quan; Tư vấn pháp luật về nhà / căn hộ chung cư và các vấn đề pháp lý có liên quan.
Tư vấn pháp luật về Lao động và Bảo hiểm xã hội
Tư vấn pháp luật về Lao động và Bảo hiểm xã hội Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế làm việc; Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động & người sử dụng lao động; xử lý kỷ luật lao động (sa thải); trách nhiệm vật chất; Giải quyết tranh chấp lao động; Đình công...
Tư vấn pháp luật về Dân sự, Thừa kế; Hôn nhân và Gia đình, Sở hữu trí tuệ
Tư vấn pháp luật về Dân sự, Thừa kế; Hôn nhân và Gia đình, Sở hữu trí tuệ Tư vấn pháp luật về Dân sự; Tư vấn pháp luật về thừa kế; Tư vấn pháp luật về Hôn nhân và gia đình; Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ; Tranh chấp/yêu cầu về dân sự- hôn nhân & gia đình; 
Tư vấn pháp luật về cạnh tranh
Tư vấn pháp luật về cạnh tranh Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh (thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; lạm dụng vị trí độc quyền; tập trung kinh tế); Thủ tục thực hiện các trường hợp miễn trừ: Hồ sơ và thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh;  tập trung kinh tế
Tư vấn pháp luật về Thương mại
Tư vấn pháp luật về Thương mại Mua bán hàng hóa; Cung ứng dịch vụ; Xúc tiến thương mại: Khuyến mại; quảng cáo thương mại; trưng bày và giới thiệu hàng hóa-dịch vụ; Trung gian thương mại (Đại lý, gia công); Đấu thầu; Đấu giá; Dịch vụ logistics; Nhượng quyền thương mại…
Tư vấn pháp luật về hợp đồng
Tư vấn pháp luật về hợp đồng Soạn thảo các loại hợp đồng Dân sự, Kinh doanh, Thương mại; Thẩm định giá trị pháp lý của các loại hợp đồng; Giải quyết tranh chấp về Hợp đồng; Hợp đồng vô hiệu
Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư
Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và đầu tư Thành lập và Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp; Thay đổi nội dung ĐKKD; Quản trị công ty; Tổ chức lại (chia- tách- hợp nhất- sáp nhập- chuyển đổi); Thủ tục giải thể và phá sản doanh nghiệp; Giải quyết tranh chấp nội bộ trong doanh nghiệp
Hỗ trợ Online

HOTLINE

0886195647
0961415969
0945451188

 leminhlaw@gmail.com
congtyluatleminh@gmail.com
lienhe@luatleminh.vn
contact@luatleminh.vn

Tư vấn khách hàng

My status

Tra cứu tên doanh nghiệp
Văn bản pháp luật

HOTLINE

0886195647
0961415969
0945451188