Tư vấn khác

Dịch vụ tư vấn khác
Dịch vụ tư vấn khác Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp các kiến thức về Luật, Quản trị công ty, Hợp đồng, Chăm sóc khách hàng, Marketing;… Dịch thuật (Việt – Anh – Pháp – Đức - Trung Quốc…) và Công chứng/chứng thực; Gia hạn VISA/PR cho người nước ngoài tại Việt Nam (Visa/PR Extension for Foreigners in Vietnam)
Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên
Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên  Luật sư riêng dành cho các cá nhân, gia đình: Đại diện và bảo vệ quyền lợi khách hàng trong các vấn đề pháp luật; Luật sư dành cho Doanh nghiệp, Tổ chức (Pháp chế doanh nghiệp): Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp; tổ chức 
Hỗ trợ Online

HOTLINE

0886195647
0961415969
0945451188

 leminhlaw@gmail.com
congtyluatleminh@gmail.com
lienhe@luatleminh.vn
contact@luatleminh.vn

Tư vấn khách hàng

My status

Tra cứu tên doanh nghiệp
Văn bản pháp luật

HOTLINE

0886195647
0961415969
0945451188