Dịch vụ tư vấn khác

-         Đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp các kiến thức về Luật, Quản trị công ty, Hợp đồng, Chăm sóc khách hàng, Marketing;… 
-         Dịch thuật (Việt – Anh – Pháp – Đức - Trung Quốc…) và Công chứng/chứng thực
-         Gia hạn VISA/PR cho người nước ngoài tại Việt Nam (Visa/PR Extension for Foreigners in Vietnam)

[Quay lại]

HOTLINE
0942 46 11 55
0903496347