Luật sư Lê Minh Toàn

Luật sư Lê Minh Toàn
Cử nhân Luật (Khoa Luật- ĐHTH, 1995); Thạc sỹ Luật (Khoa Luật- ĐHQG Hà Nội, 2000); Tiến sỹ Luật học (School of Law, La Trobe University, Melbourne Australia, 2008)
 
A. SÁCH XUẤT BẢN: Chủ biên và viết chính các chương
1.      Lê Minh Toàn, Luật kinh doanh (Dùng cho đào tạo Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2012.
2.      Lê Minh Toàn (chủ biên),  Hướng dẫn soạn thảo văn bản trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2012.
3.      Lê Minh Toàn (chủ biên),  Quản trị công ty đại chúng, niêm yết, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2010.
4.      Lê Minh Toàn (chủ biên),  Luật kinh doanh Việt Nam- 2 tập, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2009.
5.      Lê Minh Toàn (chủ biên),  Pháp Luật về kinh doanh- 2 tập, Nhà xuất bản Bưu điện, 2008.
6.      Lê Minh Toàn (chủ biên),  Đổi mới DNNN và mô hình Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Nhà xuất bản Bưu điện, 2006.
7.      Lê Minh Toàn (chủ biên),  Những điều cần biết về Luật doanh nghiệp 1999, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2003, Tái bản lần 2, 2005.
8.      Lê Minh Toàn (chủ biên),  Tìm hiểu về Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2004.
9.      Lê Minh Toàn (chủ biên),  Luật Kinh tế Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2002.
10.  Lê Minh Toàn (chủ biên),  Công ty cổ phần: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, 2001.
....
B. Tạp chí trong nước:
Hơn 50 bài trên các Tạp chí: Tài chính, Chứng khoán, Bưu chính- Viễn thông; Thời báo Kinh tế Việt Nam; Đầu tư- Chứng khoán  (2000-2012).
Hỗ trợ Online

HOTLINE

0886195647
0961415969
0945451188

 leminhlaw@gmail.com
congtyluatleminh@gmail.com
lienhe@luatleminh.vn
contact@luatleminh.vn

Tư vấn khách hàng

My status

Tra cứu tên doanh nghiệp
Văn bản pháp luật

HOTLINE

0886195647
0961415969
0945451188