Tư vấn pháp luật về cạnh tranh

-         Kiểm soát hành vi hạn chế cạnh tranh: thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; Lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường; lạm dụng vị trí độc quyền; tập trung kinh tế
-         Thủ tục thực hiện các trường hợp miễn trừ: Hồ sơ và thủ tục đề nghị hưởng miễn trừ đối với thoả thuận hạn chế cạnh tranh;  tập trung kinh tế
-         Hành vi cạnh tranh không lành mạnh:
           -  Chỉ dẫn gây nhầm lẫn;
           -  Xâm phạm bí mật kinh doanh;
           -  Ép buộc trong kinh doanh;
           -  Gièm pha doanh nghiệp khác;
           -  Gây rối hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác;
           -   Quảng cáo nhằm cạnh tranh không lành mạnh;
           -  Khuyến mại nhằm cạnh tranh không lành mạnh;
           -   Phân biệt đối xử của hiệp hội;
           -   Bán hàng đa cấp bất chính;
           - Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh khác
-         Hồ sơ, thủ tục khiếu nại vụ việc cạnh tranh:Hạn chế cạnh tranh; Tập trung kinh tế; Cạnh tranh không lành mạnh; Bảo vệ người tiêu dung; Phòng vệ thương mại

[Quay lại]

Hỗ trợ Online

HOTLINE

0886195647
0902497614

 leminhlaw@gmail.com
congtyluatleminh@gmail.com
lienhe@luatleminh.vn
contact@luatleminh.vn

Tư vấn khách hàng

My status

Tra cứu tên doanh nghiệp

HOTLINE

0886195647
0902497614