Tư vấn pháp luật về Hình sự- Hành chính

  Tư vấn pháp luật về Hình sự- Hành chính
-         Bảo vệ quyền lợi cho cá nhân tại các cơ quan tiến hành tố tụng trong các vụ án hình sự;
-         Bảo vệ quyền lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các vụ án hành chính

[Quay lại]

Hỗ trợ Online

HOTLINE

0945451188
0902497614

 leminhlaw@gmail.com
congtyluatleminh@gmail.com
lemtoan@luatleminh.vn
lemtoan@gmail.com

Tư vấn khách hàng

My status

Tra cứu tên doanh nghiệp

HOTLINE

0945451188
0902497614