Tư vấn pháp luật về Lao động và Bảo hiểm xã hội

-         Tư vấn pháp luật về lao động: Xây dựng và đăng ký Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể; Quy chế làm việc; Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động & người sử dụng lao động; xử lý kỷ luật lao động (sa thải); trách nhiệm vật chất
-         Tư vấn pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân, tập thể
-          Tư vấn pháp luật về trình tự, thủ tục đình công hợp pháp
-          Tư vấn pháp luật về bảo hiểm xã hội

[Quay lại]

HOTLINE
0942 46 11 55
0903496347