Ấn phẩm

Tẩu tán tài sản trong vụ kiện dân sự, ngăn cách nào?
Tẩu tán tài sản trong vụ kiện dân sự, ngăn cách nào?  Quy định “người yêu cầu Toà án áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời phải gửi một khoản tiền tương đương với nghĩa vụ tài sản mà người có nghĩa vụ phải thực hiện” gây khó cho người có quyền yêu cầu.
Khởi kiện DN bất động sản, vì sao khó thành?
Khởi kiện DN bất động sản, vì sao khó thành? Điều khoản hợp đồng có lợi cho chủ đầu tư
Một thực tế phổ biến khi mua nhà/căn hộ chung cư là các hợp đồng mua bán này (hợp đồng mẫu) đều được chủ đầu tư soạn thảo với những điều khoản có lợi nhất cho mình và đẩy người mua vào thế phải chấp nhận. Mặt khác, nhiều hợp đồng không quy định đầy đủ và chặt chẽ về các điều khoản; quyền và nghĩa vụ của người góp vốn, mua nhà; không quy định điều khoản phạt hợp đồng, tiến độ xây dựng công trình và thời hạn giao nhà… 
Hỗ trợ Online

HOTLINE

0945451188
0902497614

 leminhlaw@gmail.com
congtyluatleminh@gmail.com
lemtoan@luatleminh.vn
lemtoan@gmail.com

Tư vấn khách hàng

My status

Tra cứu tên doanh nghiệp

HOTLINE

0945451188
0902497614